Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε , διαβάστε με προσοχή τους όρους της πριν από την χρήση αυτού του ιστότοπου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.hola.gr, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του. Στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους , δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δικτυακό τόπο και να κάνετε οποιαδήποτε  συναλλαγή. Με την εγγραφή σας και την αποστολή της παραγγελίας σας, συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.

Ανανέωση Όρων Χρήσης

    Η ιστοσελίδα www.hola.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τος παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Επιστροφές/Ακυρώσεις

    Για τις επιστροφές προϊόντων μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ΕΔΩ.

    Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή τηλεφωνικά σε εργάσιμες ώρες χωρίς κανένα κόστος, αρκεί αυτό να γίνει προτού αποσταλούν τα προϊόντα. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής σας ή επιστροφής των προϊόντων σύμφωνα με τους ακριβώς παραπάνω όρους και με δεδομένο ότι η πληρωμή τους έχει ήδη γίνει, τότε τα χρήματα σας επιστρέφονται (παρακρατώντας πιθανά έξοδα αποστολής) με κατάθεση τους σε προσωπικό σας λογαριασμό εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα συμφωνίας ακύρωσης.

Πνευματικά Δικαιώματα

    Η επωνυμία, το λογότυπο, τα γραφικά και τα διακριτικά γνωρίσματα της ιστοσελίδας www.hola.gr είναι αποκλειστικά σήματα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, επαναχρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας. Τα πνευματικά δικαιώματα της ιστοσελίδας προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Η σύνδεση στο Διαδικτυακό μας Τόπο είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ζημία στην φήμη της Εταιρείας, ή αθέμιτη εκμετάλλευσή της. Επιπλέον απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς όταν δεν υφίσταται. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεση με οποιαδήποτε Ιστοσελίδα δεν είναι υπό την ιδιοκτησία σας. Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος του Διαδικτυακού μας Τόπου πλην της αρχικής σελίδας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Η σύνδεσή σας στο Διαδικτυακό μας Τόπο γίνεται με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιριών και παρόχων.

Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον θα γνωστοποιεί στις Αρχές τυχόν στοιχεία που θα της ζητηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου γίνεται από εσάς με πλήρη και αποκλειστική σας ευθύνη.

Περιορισμός Ευθύνης

    Η ιστοσελίδα www.hola.gr δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά των εκάστοτε προμηθευτή του προϊόντος. 

    Στην παρουσίαση του κάθε προϊόντος αναγράφεται ένδειξη διαθεσιμότητάς του, αλλά η τελική διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε, επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα διαφέρει η εταιρεία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας των προϊόντων. 

    Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.hola.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιασθούν στους χρήστες κατά της πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 8. «Επιστροφές προϊόντος») Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Επιπλέον η Εταιρεία μας ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλόλητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των Προϊόντων του hola.gr αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για
α) παράνομη συλλογή ή αποθήκευση δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες,
β) αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο ή προκαλεί βλάβη στην εταιρεία μας ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
γ) αποστολή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, διακριτικό τίτλο, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Η ευθύνη για την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας και για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη/πελάτη.
Οποιαδήποτε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας επιφέρει αυτόματα διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον χρήστη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.